The तातो Post

जनकनन्दनी गाउँपालिका ४,खजुरी चन्हा शाह टोलको बाटो ढलान मा दुई नम्बरी (low level) इटा को प्रयोग…

जनकनन्दनी गाउँपालिका ४ खजुरी साविक खजुरी चन्हा वडा नं ८ को साह टोल को बाटो निर्माणमा खराब  इटा अर्थात् दुई नम्बरी इटा प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानिय टोलबसी हरुले गुनासो गरेका छन् ।

जनकनन्दनी गाउँपालिका को पाँच लाख को लगानी मा ढलान हुँदै ७२ मिटर लम्बाई र ९ फिट चौडाई को बाटो मा लगभग ५० देखि ६० प्रतिशत इटा खराब रहेको स्थानीय हरुले जानकारी गराएका छन्।

अध्यक्ष;श्री रामकिशोर साह
बजेट;पाँच लाख(५०००००)
लम्बाई;७२मिटर
चौडाई;९ फिट

                  
                  

                  स्थानीय ठाउँको समाचार प्रकाशन गर्नु परे हामीलाई अवस्य सम्झनु होस् 


“भरष्ट्राचार विरोध को एक मात्र आवाज The तातो post”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *