The तातो Post

जनकनन्दनी गाउँपालिका ४ खजुरी साविक खजुरी चन्हा वडा नं ८ को साफी टोल र महरा टोल को बाटो निर्माण कार्य आज बिहीबार को दिन देखि सुरु भएको छ।

गाउँपालिका को धेरै जसो बाटोको अवलोकन गर्दा १/२ वर्ष नहुँदै बाटो टुट्ने ,फुट्ने, पानि जम्ने,बिग्रिने जस्ता समस्या देखा पर्ने हुनाले उक्त कुरालाई मध्य नजर गर्दै विकासका काम गुणस्तरिय र मजबुती तरिका ले होस् भने गाउँबासी आस राखेका छौं
source;khajuri.com

                  
                  

        तपाईंको  स्थानीय ठाउँको समाचार प्रकाशन गर्नु परे हामीलाई अवस्य सम्झनु होस् 


“भरष्ट्राचार विरोध को एक मात्र आवाज The तातो post”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *