The तातो Post जनकपुरधाम वैशाख ५,


 जनक नन्दनी गाउँपालिका खजुरी ४ को हाई स्कूल मा संचालित अवस्था मा रहेको क्वारेनटाईन हाल सम्म जम्मा ९ कोरोना संकास्पद बिरामी तथा नेपाल बाहिर बाट आएको मान्छे लाई राखेको छ।


 आज मिति २०७५/०१/०५ गते संचालित  गरिएको छ।क्वारेनटाइनमा भएका व्यक्तीहरू मध्ये ६ जनालाइ ‍‍‍‍RDT परिक्षण

RDT परीक्षण गर्दा सम्पूर्ण को परिणाम negative आएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *