the तातो post

सिरहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका  वार्ड  नम्बर ४ मा जुलमि साह की छोरी आज विद्यालयमा अत्महत्या गरेकी जानकारी प्राप्त भएको छ ।

                  
                  

              तपाईंको     स्थानीय फ समाचार प्रकाशन गर्नु परे हामीलाई अवस्य सम्झनु होस् 


“भरष्ट्राचार विरोध को एक मात्र आवाज The तातो post”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *