The तातो Post
वैशाख ३१,

 जनक नन्दनी गाउँपालिका मा अवस्थित श्री निम्न मा. बी. खजुरी चन्हा को २०७६ सालमा दिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ।

कक्षा १ र २ का नमाबली

बाँकी कक्षा का नमाबाली छिटै लिएर आउँदै छौं The तातो Post सँग जुडे र बस्दै गर्नुहोला
धन्यवाद!

तपाईंको स्थानीय ठाउँको समाचार प्रकाशन गर्नु परे हामीलाई अवस्य सम्झनु होस् ।


“भरष्ट्राचार विरोध को एक मात्र आवाज The तातो post”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *